01FS 2003

01FS 2003
2010-03-01

Innehållsförteckning för Stockholms läns författningssamling för år 2003. Författningssamlingens nummer länkar till respektive författningstext. Besluts-, tryck- och ikraftträdandedatum framgår av respektive författning.

01FS 2003:1
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om ändring i föreskrifterna (01FS 2001:138) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.
(PDF-fil 26kB)
Grundförfattning med eventuella ändringar finns i innehållsförteckningen för 2001, se länk

01FS 2003:2
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om förbud mot omkörning på väg 816, Ekerö kommun. (PDF-fil 141 kB)

01FS 2003:3
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 816, Ekerö kommun. (PDF-fil 141 kB). Föreskriften upphävd genom ny föreskrift (01FS 2009:360)

01FS 2003:4
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på E18, Danderyds, Täby och Österåkers kommuner. (PDF-fil 634 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2004:131

01FS 2003:5
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim på väg 542, Nynäshamns kommun. (PDF-fil 178 kB)

01FS 2003:6
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om stopplikt på utfartsvägar från poliskontrollplatser i trafikplats Nybygget före infart på påfartsvägar till E4.65, Sigtuna kommun. (PDF-fil 166 kB)

01FS 2003:7
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på väg 686 före infart på väg 686/689, Värmdö kommun. (PDF-fil 78 kB)

01FS 2003:8
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig, partiell avstängning av farleden genom Väddö kanal, delen förbi bron vid Älmsta, Norrtälje kommun.
(PDF-fil 24 kB)

01FS 2003:9
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om ändring i föreskrifterna (01FS 2001:138) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.
(PDF-fil 26 kB)
Grundförfattning med eventuella ändringar finns i innehållsförteckningen för 2001, se länk

01FS 2003:10
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig, partiell avstängning av farleden förbi bron vid Tappström, Ekerö kommun. (PDF-fil 24 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2003:28

01FS 2003:11
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig, partiell avstängning av farleden förbi Tottnäsbron, Nynäshamns kommun. (PDF-fil 20 kB)

01FS 2003:12
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 73, Nynäshamns kommun. (PDF-fil 86 kB). Föreskriften upphävd genom ny föreskrift (01FS 2009:305)

01FS 2003:13
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om vissa förbud mot transport av farligt gods på delar av vägarna 522, 576 och Enhörnavägen, Nykvarns och Södertälje kommuner. (PDF-fil 22 kB)

01FS 2003:14
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig, partiell avstängning av den allmänna farleden genom Södertälje kanal på delen förbi motorvägsbroarna E4/E20, Södertälje kommun. (PDF-fil 20 kB)

01FS 2003:15
Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om bildande av naturreservatet Södergarn, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet. (PDF-fil 21 kB)

01FS 2003:16
Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om bildande av naturreservatet Ön - Bokulludden, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet. (PDF-fil 21 kB)

01FS 2003:17
Länsstyrelsens i Stockholms län sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län. (PDF-fil 1177 kB)

01FS 2003:18
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig avstängning den 8 - 10 augusti 2003 av Hamnviken, Nynäshamns kommun. (PDF-fil 36 kB)

01FS 2003:19
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om avlysning av vatten- och landområde för att anordna tävling med lätta svävare den 6 och 7 september 2003 i och vid Skälåkersviken vid Gålö havsbad, Haninge kommun. (PDF-fil 36 kB)

01FS 2003:20
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om förlängd, partiell avstängning av del av Hammarbyleden i samband med byggande av ny järnvägsbro över Årstaviken, Stockholms kommun. (PDF-fil 40 kB)
Föreskrifterna ändrade, se 01FS 2003:55

01FS 2003:21
Länsstyrelsens i Stockholms län tillkännagivande av beslut om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Sjövreten i Uttringe, Salems kommun, fastställd den 17 juni 1999. (PDF-fil 35 kB)

01FS 2003:22
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om ändring av punkt 94 i föreskrifterna (01FS 2001:138) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län. (PDF-fil 34 kB)
Grundförfattning med eventuella ändringar finns i innehållsförteckningen för 2001, se länk

01FS 2003:23
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig avstängning av Norrström, Stockholms kommun.
(PDF-fil 20 kB)

01FS 2003:24
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (01FS 2002:682) om fartbegränsning till högst 12 knop i allmänna farleden i Mälaren, sträckan Södertälje - Ytterholm. (PDF-fil 20 kB)

01FS 2003:25
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning på E4, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner. (PDF-fil 219 kB).
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2003:60

01FS 2003:26
Sundbybergs kommuns föreskrifter om ändring av föreskrifterna (01FS 1996:52) om lokala ordningsföreskrifter för Sundbybergs kommun.
Grundförfattning med eventuella ändringar finns i innehållsförteckningen för 1996, se länk
(PDF-fil 322 kB)

01FS 2003:27
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med biltävling den 1 juni 2003 på vägar på Djurgården, Stockholms kommun. (PDF-fil 21 kB)

01FS 2003:28
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig, partiell avstängning av farleden förbi bron vid Tappström, Ekerö kommun. (PDF-fil 28 kB)

01FS 2003:29
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om förbud mot omkörning på väg 225, Botkyrka kommun. (PDF-fil 115 kB)

01FS 2003:30
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 1100, Norrtälje kommun. (PDF-fil 64 kB)

01FS 2003:31
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim respektive 50 km/tim på väg 936, Österåkers kommun. (PDF-fil 137 kB)

01FS 2003:32
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på påfartsvägar till, avfartsvägar från och parallellvägar till E4 i trafikplats Järva Krog, Solna kommun. (PDF-fil 145 kB)

01FS 2003:33
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på avfartsvägar från, påfartsvägar till och parallellvägar till E4 i trafikplats Järva Krog, Solna kommun. (PDF-fil 1480 kB)

01FS 2003:34
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på avfartsväg från och påfartsväg till E4 i trafikplats Sörentorp, Solna kommun. (PDF-fil 841 kB)

01FS 2003:35
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på avfartsväg från E4 i trafikplats Karlberg, Solna kommun. (PDF-fil 310 kB)

01FS 2003:36
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på påfartsvägar till och avfartsväg från E4 i trafikplats Tomteboda, Solna kommun. (PDF-fil 354 kB)

01FS 2003:37
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på E18 samt på påfartsväg till E18.20 i trafikplats Bergshamra, Solna kommun. (PDF-fil 375 kB)

01FS 2003:38
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på E4, Solna kommun. (PDF-fil 720 kB)

01FS 2003:39
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på avfartsväg från E4 i trafikplats Karlberg, Solna kommun. (PDF-fil 164 kB)

01FS 2003:40
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på påfartsvägar till och avfartsväg från E4 i trafikplats Tomteboda, Solna kommun. (PDF-fil 103 kB)

01FS 2003:41
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på påfartsvägar till, avfartsvägar från och parallellväg till E4 i trafikplats Haga norra, Solna kommun. (PDF-fil 112 kB)

01FS 2003:42
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på påfartsväg till, avfartsväg från och parallellvägar till E4 i trafikplats Frösunda, Solna kommun. (PDF-fil 96 kB)

01FS 2003:43
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på påfartsvägar till E4 och avfartsväg från E4.26 i trafikplats Linvävartorpet, Solna kommun.
(PDF-fil 99 kB)

01FS 2003:44
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på påfartsväg till och avfartsväg från E4 i trafikplats Sörentorp, Solna kommun. (PDF-fil 295 kB)

01FS 2003:45
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på E4.26 och påfartsväg till E4.26 i trafikplats Haga södra, Solna kommun. (PDF-fil 145 kB)

01FS 2003:46
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på E4.26 samt på påfartsvägar till och avfartsvägar från E4.26 i trafikplats Haga södra, Solna kommun. (PDF-fil 886 kB)

01FS 2003:47
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på E4.26 samt på påfartsväg till och avfartsväg från E4.26 i trafikplats Norrtull, Solna kommun. (PDF-fil 257 kB)

01FS 2003:48
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på avfartsvägar från, påfartsvägar till respektive parallellväg till E4 i trafikplats Haga norra, Solna kommun. (PDF-fil 918 kB)

01FS 2003:49
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på påfartsvägar till E4 och avfartsväg från E4.26 i trafikplats Linvävartorpet, Solna kommun. (PDF-fil 412 kB) 

01FS 2003:50
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på avfartsväg från, påfartsväg till och parallellvägar till E4 i trafikplats Frösunda, Solna kommun. (PDF-fil 620 kB)

01FS 2003:51
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområdet mellan Kanslikajen och Bankkajen, Stora Norrström, Stockholms kommun.
(PDF-fil 20 kB)

01FS 2003:52
Vallentuna kommuns föreskrifter om användning av parkeringsskiva vid parkering inom Vallentuna kommun. (PDF-fil 20 kB)

01FS 2003:53
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med rallytävling den 18 maj 2003 på vägar inom Ekerö kommun.
(PDF-fil 441 kB)

01FS 2003:54
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med cykeltävlingen "Tjejtrampet" den 25 maj 2003 på gator och vägar inom Stockholms, Solna, Danderyds och Sollentuna kommuner. (PDF-fil 23 kB)

01FS 2003:55
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om ändring av föreskrifterna (01FS 2003:20) om förlängd, partiell avstängning av del av Hammarbyleden i samband med byggande av ny järnvägsbro över Årstaviken, Stockholms kommun. (PDF-fil 22 kB)

01FS 2003:56
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med cykeltävling på gator inom Södertälje kommun den 9 juni 2003.
(PDF-fil 21 kB)

01FS 2003:57
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig avstängning den 29 juni 2003 av vattenområde utanför Sandhamn, Värmdö kommun. (PDF-fil 856 kB)

01FS 2003:58
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig, partiell avstängning av den allmänna farleden genom Södertälje kanal på delen förbi järnvägs- och motorvägsbroarna E4/E20 samt Saltsjöbron, Södertälje kommun. (PDF-fil 20 kB)

01FS 2003:59
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om avstängning av vattenområden inom Stockholms kommun i samband med besökande kryssningsfartyg. (PDF-fil 110 kB)

01FS 2003:60
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning på E4, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner. (PDF-fil 101 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2004:91

01FS 2003:61
Stockholms kommuns föreskrifter om ändring av föreskrifterna (01FS 1996:17) om allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun.
(PDF-fil 175 kB)
Grundförfattning med eventuella ändringar finns i innehållsförteckningen för 1996, se länk

01FS 2003:62
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med rallytävling den 31 maj 2003 på vägar inom Sigtuna och Norrtälje kommuner. (PDF-fil 2411 kB)

01FS 2003:63
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om huvudled på Vårbergskroken i trafikplats Kungens kurva, Huddinge kommun. (PDF-fil 137 kB)

01FS 2003:64
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om förbud att svänga i viss riktning i trafikplats Kungens kurva, Huddinge kommun. (PDF-fil 138 kB)

01FS 2003:65
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats i trafikplats Kungens kurva, Huddinge kommun. (PDF-fil 137 kB)

01FS 2003:66
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på Vårbergskroken i trafikplats Kungens kurva, Huddinge kommun. (PDF-fil 137 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2007:276

01FS 2003:67
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats utmed väg 259, Huddinge kommun. (PDF-fil 166 kB)

01FS 2003:68
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på väg 519, Södertälje kommun. PDF-fil 132 kB)

01FS 2003:69
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 222, Värmdö kommun. (PDF-fil 106 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2004:247

01FS 2003:70
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats utmed väg 274, Värmdö kommun. (PDF-fil 156 kB)

01FS 2003:71
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om upphävande av beslut om axeltryck på Styrsviks brygga (väg 697), Värmdö kommun. (PDF-fil 20 kB)

01FS 2003:72
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim respektive 50 km/tim på väg 984, Österåkers kommun. (PDF-fil 143 kB)

01FS 2003:73
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på enskilda vägen från Bammarboda före infart på väg 1013/1014, Österåkers kommun. (PDF-fil 71 kB)

01FS 2003:74
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 1036, Österåkers kommun. (PDF-fil 130 kB)

01FS 2003:75
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 1037, Österåkers kommun. (PDF-fil 130 kB)

01FS 2003:76
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig avstängning av del av Södra Vaxholmsfjärden, Vaxholms kommun, i samband med motorbåtsuppvisningar den 28 och 29 juni 2003.
(PDF-fil 953 kB)

01FS 2003:77
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på Åvägen, Musseronvägen och Musserongången inom Lidatorp, Nynäshamns kommun. (PDF-fil 171 kB)

01FS 2003:78
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 73, Nynäshamns kommun. (PDF-fil 44 kB)

01FS 2003:79
Länsstyrelsens i Stockholms län tillkännagivande av beslut om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Uttringe Hage i Uttringe, Salems kommun, antagen år 1998 och laga kraft år 2000. (PDF-fil 20 kB)

01FS 2003:80
Vägverkets tillkännagivande av beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Norrtälje kommun.
(PDF-fil 19 kB)

01FS 2003:81
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig avstängning av del av Norrtäljeviken, Norrtälje kommun, i samband med rundbanetävlingar för sportbåtar den 12 och 13 juli 2003. (PDF-fil 21 kB)

01FS 2003:82
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig avstängning av del av Djurgårdsbrunnsviken, Stockholms kommun, den 16 augusti 2003.
(PDF-fil 227 kB)

01FS 2003:83
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig avstängning av Norrström, Stockholms kommun.
(PDF-fil 91 kB)

01FS 2003:84
Nacka kommuns föreskrifter om ändrade lokala hälsoskyddsföreskrifter för Nacka kommun.
(PDF-fil 346 kB)

01FS 2003:85
Österåkers kommuns föreskrifter om ändring av föreskrifterna (01FS 1996:86) om allmänna lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun.
(PDF-fil 9236 kB)
Grundförfattning med eventuella ändringar finns i innehållsförteckningen för 1996, se länk

01FS 2003:86
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om tillfälligt förbud mot trafik med fordon, med anledning av golftävling, på väg 824, Lovö kyrkallé, Ekerö kommun. (PDF-fil 255 kB)

01FS 2003:87
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 73, väg 548 och väg 551, Haninge kommun. (PDF-fil 290 kB). Föreskrifterna ändrade, se 01FS 2008:474. Föreskriften upphävd genom ny föreskrift (01FS 2009:374)

01FS 2003:88
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats utmed väg 260, Haninge kommun. (PDF-fil 175 kB)

01FS 2003:89
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats utmed väg 259, Huddinge kommun. (PDF-fil 175 kB)

01FS 2003:90
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning på väg 984, Norrtälje kommun. (PDF-fil 176 kB)

01FS 2003:91
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats utmed väg 263, Sigtuna kommun. (PDF-fil 178 kB)

01FS 2003:92
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om stopplikt på återsökningsväg till väg 273 före infart på väg 273, Sigtuna kommun. (PDF-fil 267 kB)

01FS 2003:93
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 57, Södertälje kommun. (PDF-fil 181 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2007:105

01FS 2003:94
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 225, Södertälje kommun. (PDF-fil 195 kB)

01FS 2003:95
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning på väg 274, Vaxholms kommun. (PDF-fil 254 kB)

01FS 2003:96
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats utmed väg 276, Österåkers kommun. (PDF-fil 176 kB)

01FS 2003:97
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motortrafikled på E18, Österåkers och Vallentuna kommuner. (PDF-fil 693 kB)

01FS 2003:98
Södertälje kommuns beslut om förlängning av interimistiskt skydd för del av fastigheterna Talby 2:6, 2:7 och 2:33, Södertälje kommun. (PDF-fil 95 kB)

01FS 2003:99
Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om interimistiskt skydd för del av fastigheterna Vallensjö 1:2, 1;3, Upplands Väsby kommun. (PDF-fil 95 kb)

01FS 2003:100
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområde i samband med motorbåtstävlingen Roslagsloppet den 9 augusti 2003. (PDF-fil 290 kB)

01FS 2003:101
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 263, Sigtuna kommun. (PDF-fil 190 kB). Föreskriften upphävd genom ny föreskrift (01FS 2009:306)

01FS 2003:102
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på E4, Södertälje kommun.
(PDF-fil 269 kB)

01FS 2003:103
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på påfartsvägar till och avfartsvägar från E4 i trafikplats Hölö, Södertälje kommun.
(PDF-fil 248 kB)

01FS 2003:104
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på påfartsväg till E4 i trafikplats Hölö, Södertälje kommun. (PDF-fil 236 kB)

01FS 2003:105
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på påfartsvägar till och avfartsvägar från E4 i trafikplats Järna, Södertälje kommun.
(PDF-fil 229 kB)

01FS 2003:106
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på avfartsvägar från E4 i trafikplats Järna, Södertälje kommun. (PDF-fil 228 kB)

01FS 2003:107
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på påfartsvägar till och avfartsvägar från E4 i trafikplats Södertälje syd, Södertälje kommun. (PDF-fil 155 kB)

01FS 2003:108
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på påfartsvägar till och avfartsvägar från E4 i trafikplats Södertälje syd, Södertälje kommun. (PDF-fil 250 kB)

01FS 2003:109
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på påfartsvägar till och avfartsvägar från E4 respektive E20, samt på förbindelseväg, i trafikplats Saltskog Ö, Södertälje kommun. (PDF-fil 163 kB)

01FS 2003:110
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på påfartsvägar till och avfartsvägar från E4 respektive E20, samt på förbindelseväg, i trafikplats Saltskog Ö, Södertälje kommun. (PDF-fil 378 kB)
Föreskrifterna (1 och 3 §§) ändrade, se 01FS 2008:449

01FS 2003:111
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på E20, Södertälje kommun.
(PDF-fil 196 kB)

01FS 2003:112
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på E20, Södertälje kommun. (PDF-fil 277 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2007:101

01FS 2003:113
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på E20.09 samt på påfartsväg till och avfartsväg från E20 i trafikplats Vasa, Södertälje kommun. (PDF-fil 191 kB)

01FS 2003:114
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på E20.09 samt på påfartsväg till och avfartsväg från E20 i trafikplats Vasa, Södertälje kommun. (PDF-fil 299 kB)

01FS 2003:115
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på påfartsväg till och avfartsväg från E20 i trafikplats Saltskog V, Södertälje kommun.
(PDF-fil 148 kB)

01FS 2003:116
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på påfartsväg till och avfartsväg från E20 i trafikplats Saltskog V, Södertälje kommun. (PDF-fil 186 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2008:477

01FS 2003:117
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 500, Södertälje kommun. (PDF-fil 149 kB)

01FS 2003:118
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 505, Södertälje kommun. (PDF-fil 252 kB)

01FS 2003:119
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 506, Södertälje kommun. (PDF-fil 147 kB)

01FS 2003:120
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 510, Södertälje kommun. (PDF-fil 204 kB)

01FS 2003:121
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 520, Södertälje kommun. (PDF-fil 148 kB)

01FS 2003:122
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 527, Södertälje kommun. (PDF-fil 146 kB)

01FS 2003:123
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 530, Södertälje kommun. (PDF-fil 149 kB)

01FS 2003:124
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 569, Södertälje kommun. (PDF-fil 226 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2007:336

01FS 2003:125
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 569, Södertälje kommun. (PDF-fil 153 kB). Föreskriften upphävd genom ny föreskrift (01FS 2010:123).

01FS 2003:126
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 569, Södertälje kommun. (PDF-fil 185 kB)

01FS 2003:127
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 575, Södertälje kommun. (PDF-fil 155 kB)

01FS 2003:128
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig, partiell avstängning den 23 augusti 2003 av den allmänna farleden genom Södertälje kanal på delen förbi Saltsjöbron och delen förbi Mälarbron, Södertälje kommun. (PDF-fil 90 kB)

01FS 2003:129
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med cykeltävling den 30 och 31 augusti 2003 på vägar inom Norrtälje kommun. (PDF-fil 259 kB)

01FS 2003:130
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig avstängning den 5 och 6 september 2003 av del av Riddarfjärden, Stockholms kommun. (PDF-fil 186 kB)

01FS 2003:131
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om ankringsförbud vid vattenledning i Långtarmen i Mälaren, Ekerö kommun. (PDF-fil 98 kB)
 
01FS 2003:132
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om älgavgift för 2003/2004. (PDF-fil 77 kB)

01FS 2003:133
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig, partiell avstängning av Åkers kanal, Österåkers kommun, i samband med "Kanalens dag" den 31 augusti 2003. (PDF-fil 20 kB)

01FS 2003:134
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig avstängning av del av Djurgårdsbrunnsviken, Stockholms kommun, den 6 och 7 september 2003. (PDF-fil 285 kB)

01FS 2003:135
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om jakttid m.m. efter älg på s.k. kalvområden inom Stockholms län jaktåren 2003/2004 och 2004/2005. (PDF-fil 22 kB)

01FS 2003:136
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om tillfälligt stannande- och parkeringsförbud på väg 571, Botkyrka kommun. (PDF-fil 20 kB)

01FS 2003:137
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning på väg 269, Upplands-Bro kommun. (PDF-fil 20 kB)

01FS 2003:138
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med rallytävling den 21 september 2003 på vägar inom Vallentuna kommun. (PDF-fil 2056 kB)

01FS 2003:139
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med rallytävling den 21 september 2003 på vägar inom Norrtälje kommun. (PDF-fil 278 kB)

01FS 2003:140
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med rallytävling den 27 september 2003 på vägar inom Sigtuna, Norrtälje och Vallentuna kommuner. (PDF-fil 645 kB)

01FS 2003:141
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig avstängning av del av Strömmen, Stockholms kommun, i samband med "Hamnens dag" den 20 september 2003. (PDF-fil 2035 kB)

01FS 2003:142
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om fartbegränsning i Tranebergssund, Stockholms kommun, i samband med byggande av en ny bro.
(PDF-fil 32 kB)

01FS 2003:143
Österåkers kommuns föreskrifter om tättbebyggda områden. (PDF-fil 138 kB)
Se även rättelse01FS 2003:174

01FS 2003:144
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig avstängning av del av Klara sjö,delen norr och söder om Klarabergsviadukten, Stockholms kommun, i samband med muddringsarbete. (PDF-fil 3215 kB)

01FS 2003:145
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om upphävande av beslut om hastighetsbegränsning på väg 850, Upplands Väsby kommun. (PDF-fil 20 kB)

01FS 2003:146
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 513, Södertälje kommun. (PDF-fil 100 kB)

01FS 2003:147
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om omkörningsförbud på väg 905, Sigtuna kommun. (PDF-fil 167 kB)

01FS 2003:148
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på väg 222, Nacka kommun. (PDF-fil 167 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2004:217

01FS 2003:149  
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om fartbegränsning i västra fästningssundet mellan Vaxön och Kastellet, Vaxholms kommun. (PDF-fil 31 kB)
Se även 01FS 2001:138, punkt 63
samt 01FS 2006:82, ändring som berör punkt 63

01FS 2003:150  
Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om ändring av gränser för Finnhamns naturreservat, Österåkers kommun, samt ändring av föreskrifter för naturreservatet. (PDF-fil 22 kB)

01FS 2003:151  
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på E18, Österåkers kommun.
(PDF-fil 71 kB)

01FS 2003:152  
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på påfartsväg till och avfartsväg från E18 i trafikplats Rosenkälla, Österåkers kommun. (PDF-fil 106 kB)

01FS 2003:153
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 274, Österåkers och Vaxholms kommuner. (PDF-fil 131 kB)

01FS 2003:154  
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 274, Österåkers kommun. (PDF-fil 154 kB)

01FS 2003:155  
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 274, Österåkers kommun. (PDF-fil 117 kB)

01FS 2003:156  
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 276, Österåkers kommun. (PDF-fil 136 kB) Författningen upphävd genom ny författning (2009:5).

01FS 2003:157  
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 276, Österåkers kommun. (PDF-fil 82 kB)

01FS 2003:158  
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 984, Österåkers kommun. (PDF-fil 111 kB)

01FS 2003:159  
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 1005, Österåkers kommun. (PDF-fil 68 kB)

01FS 2003:160
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 1013, Österåkers kommun. (PDF-fil 149 kB)

01FS 2003:161  
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på påfartsväg till och avfartsväg från E18 i trafikplats Rosenkälla, Österåkers kommun. (PDF-fil 106 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2008:456

01FS 2003:162
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om upphävande av beslut om hastighetsbegränsning, Österåkers kommun. (PDF-fil 21 kB)

01FS 2003:163
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 1014, Österåkers kommun. (PDF-fil 128 kB)

01FS 2003:164
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 1014, Österåkers kommun. (PDF-fil 164 kB)

01FS 2003:165
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 1016, Österåkers kommun. (PDF-fil 67 kB)

01FS 2003:166
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim respektive 50 km/tim på väg 1037, Österåkers kommun. (PDF-fil 147 kB)

01FS 2003:167
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 1038, Österåkers kommun. (PDF-fil 70 kB)

01FS 2003:168
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 1039, Österåkers kommun. (PDF-fil 143 kB)

01FS 2003:169
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 1040, Österåkers kommun. (PDF-fil 70 kB)

01FS 2003:170
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 1043, Österåkers kommun. (PDF-fil 55 kB)

01FS 2003:171
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 1043, Österåkers kommun. (PDF-fil 144 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2006:222

01FS 2003:172
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 273, Sigtuna kommun. (PDF-fil 40 kB). Föreskriften upphävd genom ny föreskrift (01FS 2009:330)

01FS 2003:173
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på E18 före infart på E18.20/E18, Solna kommun. (PDF-fil 138 kB)

01FS 2003:174
Österåkers kommuns föreskrifter om rättelse av tidigare beslutad tätortsgräns. (PDF-fil 1844 kB)
Se även 01FS 2003:143

01FS 2003:175
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 278, Norrtälje kommun. (PDF-fil 128 kB)

01FS 2003:176
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 951 samt på enskild väg till Täby golfklubb, Täby kommun. (PDF-fil 140 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2004:114

01FS 2003:177
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig fartbegränsning samt tillfällig, partiell avstängning av farledsbredden i Kammarholmssundet, (del av Rindösundet), Vaxholms kommun, i samband med reparationsarbeten på bron över sundet. (PDF-fil 33 kB)
Föreskrifterna ändrade, se 01FS 2004:77

01FS 2003:178
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om fartbegränsning för skepp i vattenområdet mellan Skabbholmen och Hummelmora brygga, Österåkers kommun. (PDF-fil 38 kB)

01FS 2003:179
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om ändring i föreskrifterna (01FS 2001:138) om sjötrafiken m.m. utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.
(PDF-fil 24 kB)
Grundförfattning med eventuella ändringar finns i innehållsförteckningen för 2001, se länk

01FS 2003:180
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillstånd till jakt på allmänt vatten m.m. inom Stockholms län under åren 2004 och 2005. (PDF-fil 21 kB)

01FS 2003:181
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfällig avstängning av Djurgårdsbrunnskanalen, Stockholms kommun, den 13 december 2003, i samband med simtävling. (PDF-fil 113 kB)

01FS 2003:182
Danderyds kommuns föreskrifter om boendeparkering inom Mörbyområdet i Danderyds kommun.
(PDF-fil 109 kB)

01FS 2003:183
Danderyds kommuns föreskrifter om parkering i Danderyds kommun. (PDF-fil 107 kB)

01FS 2003:184
Danderyds kommuns föreskrifter om parkering på avgiftsbelagd parkeringsplats. (PDF-fil 109 kB)

01FS 2003:185
Danderyds kommuns föreskrifter om förbud mot trafik med motordrivet fordon. (PDF-fil 107 kB)

01FS 2003:186
Danderyds kommuns föreskrifter om parkering av tunga fordon. (PDF-fil 107 kB)

01FS 2003:187
Danderyds kommuns föreskrifter om parkering i terräng. (PDF-fil 107 kB)

01FS 2003:188
Danderyds kommuns föreskrifter om parkering i vändzon. (PDF-fil 107 kB)

01FS 2003:189
Danderyds kommuns föreskrifter om parkering för rörelsehindrad person. (PDF-fil 106 kB)

01FS 2003:190
Danderyds kommuns föreskrifter om parkering i Danderyds kommun. (PDF-fil 106 kB)

01FS 2003:191
Danderyds kommuns föreskrifter om parkering inom Danderyds kommun. (PDF-fil 107 kB)

01FS 2003:192
Danderyds kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område. (PDF-fil 361 kB)

01FS 2003:193
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 816, Ekerö kommun. (PDF-fil 252 kB). Föreskriften upphävd genom ny föreskrift (01FS 2009:361)

01FS 2003:194
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om huvudled, förbud mot trafik med fordon och gångtrafik på väg 222, Värmdöleden, Nacka kommun. (PDF-fil 428 kB)

01FS 2003:195
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 560.01, Haninge kommun. (PDF-fil 264 kB)

01FS 2003:196
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 685.01, Haninge kommun. (PDF-fil 278 kB)

01FS 2003:197
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 565, Haninge kommun. (PDF-fil 243 kB)

01FS 2003:198
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 565, Haninge kommun. (PDF-fil 254 kB)

01FS 2003:199
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim respektive 50 km/tim på väg 685, Haninge kommun. (PDF-fil 221 kB)

01FS 2003:200
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 227, Haninge kommun. (PDF-fil 191 kB)

01FS 2003:201
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 227, Haninge kommun. (PDF-fil 309 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2008:410

01FS 2003:202
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 257, Haninge kommun. (PDF-fil 321 kB). Föreskriften upphävd genom ny föreskrift (01FS 2009:277)

01FS 2003:203
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 539, Haninge kommun. (PDF-fil 248 kB)

01FS 2003:204
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 556, Haninge kommun. (PDF-fil 205 kB)

01FS 2003:205
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på påfartsväg till och avfartsväg från väg 73 i trafikplats Jordbro, Haninge kommun. (PDF-fil 334 kB)

01FS 2003:206
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om upphävande av beslut om hastighetsbegränsning på väg 539, Haninge kommun. (PDF-fil 108 kB)

01FS 2003:207
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på väg 73, Haninge kommun.
(PDF-fil 247 kB)

01FS 2003:208
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på påfartsvägar till och avfartsvägar från väg 73 i trafikplats Jordbro, Haninge kommun.
(PDF-fil 335 kB)

01FS 2003:209
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på påfartsvägar till och avfartsvägar från väg 73 i trafikplats Handen, Haninge kommun.
(PDF-fil 311 kB)

01FS 2003:210
Vallentuna kommuns beslut om bildande av naturreservatet Exerman-Hersby, Vallentuna kommun, samt föreskrifter för naturreservatet. (PDF-fil 111 kB)

01FS 2003:211
Stockholms kommuns beslut om bildande av naturreservatet Flaten, Stockholms kommun, samt föreskrifter för naturreservatet. (PDF-fil 110 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2005:15

01FS 2003:212
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning till 30 km/tim på väg 681, Haninge kommun. (PDF-fil 298 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2005:4

01FS 2003:213
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim respektive 50 km/tim på väg 683, Haninge kommun. (PDF-fil 281 kB)

01FS 2003:214
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 227, Haninge kommun. (PDF-fil 221 kB)

01FS 2003:215
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 73, Haninge kommun. (PDF-fil 278 kB). Föreskriften upphävd genom ny föreskrift (01FS 2010:48).

01FS 2003:216
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 73, Haninge kommun. (PDF-fil 275 kB). Föreskrften upphävd genom ny föreskrift (01FS 2009:410)

01FS 2003:217
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning till högst 30 km/tim respektive 50 km/tim på väg 560, Haninge kommun. (PDF-fil 292 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2007:107

01FS 2003:218
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på påfartsvägar till och avfartsvägar från väg 73 i trafikplats Västerhaninge, Haninge kommun. (PDF-fil 386 kB)

01FS 2003:219
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om motorväg på påfartsväg till och avfartsväg från väg 73 i trafikplats Fors, Haninge kommun. (PDF-fil 306 kB)

01FS 2003:220
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om huvudled på väg 262, Edsbergsvägen, Danderyds kommun. (PDF-fil 308 kB)

01FS 2003:221
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på E18, Danderyds kommun. (PDF-fil 301 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2004:218

01FS 2003:222
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på E18 och väg 76, Norrtälje kommun. (PDF-fil 283 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2004:212

01FS 2003:223
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om stopplikt på Soluddsstigen före infart på väg 678, Vaxholms kommun. (PDF-fil 220 kB)

01FS 2003:224
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på väg 689, Sollenkrokavägen, Värmdö kommun. (PDF-fil 282 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2008:105

01FS 2003:225
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om fartbegränsning i Bensviken, Södra Ljusterö, Österåkers kommun. (PDF-fil 120 kB)

01FS 2003:226
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om ändring i föreskrifterna (01FS 2001:138) om sjötrafiken m.m, utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.
(PDF-fil 136 kB)
Grundförfattning med eventuella ändringar finns i innehållsförteckningen för 2001, se länk

01FS 2003:227
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om omkörningsförbud på väg 76, Norrtälje kommun. (PDF-fil 250 kB)
Föreskrifterna upphävda genom 01FS 2005:106.

01FS 2003:228
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 1063, Norrtälje kommun. (PDF-fil 254 kB)

01FS 2003:229
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med rallytävling den 10 januari 2004 med reservdag den 15 februari 2004 inom Sigtuna och Vallentuna kommuner. (PDF-fil 335 kB)

01FS 2003:230
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om transport av farligt gods i Stockholms kommun.
(PDF-fil 111 kB)

01FS 2003:231
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om transport av farligt gods i Muskötunneln, Haninge och Nynäshamns kommuner. (PDF-fil 112 kB). Föreskriften upphävd genom ny föreskrift (01FS 2010:46).

01FS 2003:232
Länsstyrelsens i Stockholms län kungörelse med rekommenderade vägar för transport av farligt gods i Stockholms län. (PDF-fil 203 kB)
Kungörelsen upphävd genom 01FS 2007:91